"De planeet Jupiter blijft achter de wolken om de euveldaad der menschen niet te zien" - Een requisitorium tegen de oorlog door een schooldirecteur in een bezette stad

De klasagenda's 1914-1921 (oorlogsdagboeken) van Emiel Benoot, directeur van de Wereldlijke School voor Jongens te Roeselare, worden door ons toegankelijk gemaakt en dienen als vertrekpunt voor een studie rond oorlog en onderwijs / hulpverlening / pacifistisch verzet tegen de oorlog - dit alles gepresenteerd door webpublicaties en een tentoonstelling en verder herbeleefd door 2 doe-activiteiten met de leerlingen.
In dit project bestuderen de leerlingen het oorlogsdagboek van Emiel Benoot, de directeur van de Wereldlijke School te Roeselare (voorloper van onze huidige school). We zorgen eerst voor de ontsluiting van de tekst op 3 wijzen: 1) webpublicatie van de volledige tekst; 2) publicatie van fragmenten geïllustreerd met foto's uit de oorlogsperiode te Roeselare, op website "historypin"; 3) webpublicatie van fragmenten geïllustreerd met prenten en schilderijen uit de oorlogsperiode. Vervolgens bestuderen we 3 aspecten van het dagelijks leven in oorlogstijd: onderwijs, hulpverlening en pacifistisch verzet tegen oorlog, en dit op 3 niveaus: 1) de Wereldlijke School tijdens WO I (op basis van dagboek); 2) Roeselare, België en Europa tijdens WO I; 3) 6 hedendaagse conflicten wereldwijd. De resultaten van deze studie worden gepresenteerd in een tentoonstelling op de Erfgoeddag van 26 april 2015 (en Opendeurdag van 9 mei). Voor de tentoonstelling spreekt een leerling een aantal fragmenten uit het dagboek in, die gecombineerd worden met geluiden tot een klankband voor de tentoonstelling. Ten slotte organiseren de leerlingen 2 maal een soort geactualiseerde re-enactment van activiteiten beschreven in het dagboek: 1) koken van oorlogssoep op de school (kaderend in de Week van de Smaak); 2) een reis door het front met de leerlingen (uitgewerkt als een Interlevensbeschouwelijke Dialoog aansluitend bij de lessen godsdienst/zedenleer). Het bijhorende projectboek geeft een gedetailleerd verslag en dient tevens als cataloog bij de tentoonstelling. Dit projectboek (45 Mb) is, net zoals de volledige tekst van de dagboeken, beschikbaar via de homepage van de website www.filosofischetuin.be.
Basisbron: de oorlogsdagboeken van Emiel Benoot, bewaard in het Liberaal Archief te Gent. Bijkomend materiaal komt uit boeken, tijdschriften, websites, tentoonstellingen. Een volledige lijst is opgenomen achteraan in het projectboek.