Een schizofreen nationalistisch land?

Nu we zelf in onzekere tijden leven, willen we leren van onze overgrootouders en grootouders die hun wereld uiteen zagen vallen. Ze grepen de gelegenheid echter aan om een nieuwe maatschappij naar eigen ideeën op te bouwen. De vorige generaties slaagden hier niet helemaal in, aangezien veel vriendschappen en vijandschappen van voor de Eerste Wereldoorlog ook in de tweede terug zouden keren. Het idee van deze botsende ideeën of visies intrigeert ons.
"In ons onderzoek proberen we een antwoord te vinden op volgende vragen: - Wat verstaan we onder verzet/collaboratie? - Waarom collaboreren mensen? - Op basis van welke argumenten of elementen kiezen mensen een kant in de oorlog? - Wat zijn de sancties voor collaborerende/ verzetsmensen? - Hoe kijkt de sociale omgeving naar collaborerende mensen en/of verzetsmensen? We kozen er voor om een strip te maken rond verzet en collaboratie. Deze ligt momenteel nog bij de drukker.
We raadpleegden diverse bronnen: boeken, artikels, het lokale archief, het In Flanders Fields Museum...